top of page

כיצד נגן על דיירי בתי אבות ודיור מוגן? צו 8 למחוסנים לקורונה, פרק ד׳

פרופ׳ אהוד שפירא, פרופ׳ ורד רום-קידר, מכון ויצמן למדע

דר׳ חגי כתריאל, אורט בראודה

דר׳ רועי מלכה K Health


תקציר: גיוס של כ-350 מחוסנים ביום למשך כחודשיים, אשר יתפקדו כעובדים זמניים בבתי אבות ודיור מוגן, יכול להקטין התמותה שם בכ-70% ולהקטין את שיא עקומת החולים שם בכ-75%.


יש לנו הצעה קונקרטית, פשוטה ואופרטיבית איך ישראל יכולה להפחית באופן דרמטי את התמותה הצפויה באוכלוסיית ישראל שבסיכון – קשישים וחולים – מנגיף הקורונה.

אנו מציעים להשתמש בחולי קורונה שהחלימו, ועל כן מחוסנים ולא מדביקים, כחיץ בין האוכלוסיה הכללית לבין האוכלוסיה שבסיכון, עד אשר יימצאו חיסון ו/או תרופות יעילות כנגד נגיף הקורונה.


בפרק זה ננתח שני תרחישים קונקרטיים -- בתי אבות ודיור מוגן -- על פי נתונים לא רשמיים אשר קיבלנו ממנהלי בתי אבות ודיור מוגן.


בשני התרחישים יש דיירים קשישים בסיכון ועובדים הנמצאים איתם במגע ישיר. העובדים מתחלקים לשני סוגים: חיוניים, אשר אינם ניתנים להחלפה, ולא חיוניים, אשר ניתנים להחלפה מיד או לאחר הכשרה קצרה מאוד. לפי הצעתנו, עובדים לא חיוניים יוחלפו על ידי עובדים מחוסנים, בקצב אופטימלי.


למיטב הבנתנו, ההבדל בין בתי אבות סיעודיים לדיור מוגן הוא בגודל צוותי העובדים ובתמהיל של עובדים חיוניים ולא חיוניים. כמובן שאם הנתונים עליהם הסתמכנו לא מדויקים אפשר לחשב מחדש את התוצאות עם נתונים מעודכנים.


הנה ההנחות שלנו:


בנוסף, אנו מניחים את הפרמטרים הבאים:

תחת הנחות אלו ובפרט שהצוותים דואגים לעבודה סטרילית בהתאם לנהלים בכדי לצמצם סיכון להדבקה (זהירות אשר משתקפת במקדם ההגנה), הנה סיכום תוצאותינו:


בתי אבות סיעודיים:
האיור מימין מראה את התמותה המצטברת תחת הנחות אלו, והאיור משמאל מראה את מספר החולים בו זמנית (נתון שמשפיע על יכולת המערכת לטפל בחולים). הקו האדום באיורים מראה את התחזית ללא כל התערבות והקו השחור מראה את התוצאות עם גיוס של עד 150 מחוסנים ביום.


ההפחתה במספר החולים והמתים מוסברת בכך שכאשר מגייסים צוות מחוסן (כאן, בגיוס ארצי של עד 150 מחוסנים ביום), מבנה הצוות הטיפולי משתנה כדלקמן:בתי דיור מוגן:האיור מימין מראה את התמותה המצטברת תחת הנחות אלו, והאיור משמאל מראה את מספר החולים בו זמנית (נתון שמשפיע על יכולת המערכת לטפל בחולים). הקו האדום באיורים מראה את התחזית ללא כל התערבות והקו השחור מראה את התוצאות עם גיוס של עד 200 מחוסנים ביום.ההפחתה במספר החולים והמתים מוסברת בכך שכאשר מגייסים צוות מחוסן (כאן, בגיוס ארצי של עד 200 מחוסנים ביום), מבנה הצוות הטיפולי משתנה כדלקמן:
מאמר פופולרי בנושא פורסם בדה מרקר.

ניתוחים מתמטיים קודמים (פרקים א׳-ג׳) פורסמו בבלוג קורונה ישראל.

המודל לשיטה המוצעת נמצא כאן. אפשר להריץ אותו, לשנות אותו, ולבדוק ערכים אחרים לפרמטרים, וכן לראות בתיקיה גרפים נוספים. למידע נוסף: ehud.shapiro@weizmann.ac.il

156 צפיות0 תגובות
bottom of page