top of page

בעיות בחישובים - מספר מקרי מוות גבוה הרבה יותר מהנתונים הרשמיים

סיכמה ותרגמה: רעיה זלצר אברוצקי

בעבור: חמ"ל הקורונה של מטה החדשנות

כתבה מקורית: https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/03/covid-19s-death-toll-appears-higher-than-official-figures-suggest


כשמדברים על התפשטות נגיף הקורונה – לוקחים בחשבון שני פרמטרים עיקריים:

  1. כמה אנשים נדבקו

  2. כמה אנשים מתו

אבל, נראה שישנה בעייתיות בשני הפרמטרים האלה. בפרמטר הראשון (כמה אנשים נדבקו) - הבעייתיות נעוצה בכך שנשאים מסוימים אינם מראים כלל סימפטומים. ובנוסף לכך, רוב המדינות כלל אינן בודקות אנשים שאין להם סימפטומים. בפרמטר השני (כמה אנשים מתו) – הבעייתיות נעוצה בשני עניינים עיקריים:


  1. ישנם אנשים שנפטרו מנגיף הקורונה, עוד לפני שהספיקו להיבדק.

  2. המספר של האנשים שמתו כתוצאה מנגיף הקורונה, אינו לוקח בחשבון את אותם האנשים שמתו כתוצאה מגורמים אחרים הקשורים באופן עקיף להתפשטות הנגיף. או במילים אחרות, ייתכן שאנשים אלו נפטרו בעקבות כך שלא היה להם מקום בבית החולים לקבל בו טיפול רפואי, שהיה עשוי להציל את חייהם. כלומר, באופן עקיף – פטירתם קשורה להתפשטות נגיף הקורונה.
דברים אלה נשענים בעיקר על נתונים מקטסטרופות עבר. למשל, במקרה של ההוריקן מריה בפורטו ריקו ב-2017 – דיווחה ארה"ב על 64 מקרי מוות הקשורים להוריקן. אולם, מאוחר יותר עודכן המספר ל-3000 מקרי מוות. במקרה זה, רוב מקרי המוות היו קשורים להפסקת חשמל בבתי החולים בפורטו ריקו.

באופן רשמי, לא נאסף עדיין מספיק מידע כדי להוכיח את האמירה שישנם יותר מקרי מוות הקשורים להתפשטות נגיף הקורונה - ממה שמדווח. אולם, מספר עיתונאים וחוקרים עצמאיים באיטליה, בספרד ובצרפת – החלו כבר לאסוף מידע שכזה; והנה התוצאות שהם העלו.


  • מנתונים שנאספו במחוז ברגמו שבאיטליה (ע"י העיתון L’Eco di Bergamo) – עולה שבמרץ 2020 מתו 2,420 יותר אנשים מאשר במרץ 2019. כשרק 1,140 (פחות ממחצית) נפטרו מ- Covid-19. ראש עיריית ברגמו מאפשר לנו לנסות להבין את הנתון הזה - בכך שלטענתו, רבים נפטרו בביתם ולא בבתי החולים - כך שלא ניתן לקבוע את סיבת מותם.

  • בספרד עלה (מנתונים שנאספו ע"י העיתון El Pai’s ( כי במחוז קסטיליה-לה מנצ'ה מספר הנפטרים שלא מנגיף ה- Covid-19 הוא כפול ממספר הנפטרים מקורונה. ונתונים דומים, עלו גם ע"י כתב צרפתי במחוז אוט-רין שבצרפת.


בשלב זה כדאי להסתייג ולומר שייתכן ומספר מקרי המוות בנתונים הרשמיים יעלה, שכן לעיתים מגיעות הבדיקות זמן רב אחרי הפטירה. ובמקביל, יתכן ומספר הנפטרים הכללי (שלא קשורים לנגיף הקורונה) יפחת - מכיוון שיפחתו מקרי המוות כתוצאה מתאונות דרכים, למשל - בעקבות הסגר ברחבי העולם.


328 צפיות0 תגובות
bottom of page